Cat Ba Violet Hotel

Địa chỉ: 283 Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

ĐT: 02253 888 559 - Hotline: 0966232967

Website: https://catbaviolethotel.com

0966232967